Maja Ostrowska - dyplomowany logopeda i neurologopeda
+48 503 819 692

Dla Dorosłych

Uwaga! Teksty należy czytać na głos!
Po cichu wszystko wydaje się łatwe :-)

* Cześć Czesiek! Czeszesz się częściej często, czy częściej rzadziej?

* Matka tka, ojciec tka i tkaczka tkając łka.

* Było sobie trzech Japońców: Jachce, Jachce Drachce, Jachce Drachce Drachcedroni.
   Były sobie trzy Japonki: Cepka, Cepka Drepka, Cepka Drepka Rompomponi.
   Poznali się: Jachce z Drepką, Jachce Drachce z Cepką Drepką, Jachce Drachce
   Drachcedroni z Cepką Drepką Rompomponi.
   Pokochali i pobrali się: Jachce z Cepką, Jachce Drachce z Cepką Drepką,
   Jachce Drachce Drachcedroni z Cepką Drepką Rompomponi.
   Mieli dzieci: Jachce z Cepką mieli Szacha, Jachce Drachce z Cepką Drepką mieli
   Szacha Szar Szaracha, Jachce Drachce Drachcedroni z Cepką Drepką Rompomponi
   mieli Szacha Szar Szaracha Fudżi Fajkę.
   Kto powtórzy bajkę?

* Wróbelek Walerek miał mały werbelek. Werbelek Walerka miał mały felerek.
   Felerek werbelka naprawił Walerek. Wróbelek Walerek na werbelku gra!

* Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie, strząsa skrzydła z dżdżu.
   I trzmiel w puszczy tuż przy Pszczynie straszny wszczyna szum.

* Przygwoździ Bździągwa gwoździem źdźbło, to pobździ źdźbełko.

* To cóż że ze Szwecji!

* Wyindywidualizował się z rozentuzjazmowanego tłumu prestidigitatorów.

* Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.

* Jola lojalna, nielojalna Jola.

* Szedł Sasza suchą szosą, Sasza suchą szosą szedł.

* Cesarz czesał cesarzową.

* W gąszczu szczawiu we Wrzeszczu klaszczą kleszcze na deszczu.
  Szepcze szczygieł w szczelinie, szczeka szczeniak w Szczuczynie, piszczy  pszczoła
  pod Pszczyną, świszcze świerszcz pod leszczyną. A trzy pliszki i liszka taszczą płaszcze
  w Szypliszkach.

/ wierszyki są autorstwa Małgorzaty Szczepkowskiej, poetki oraz Mai Ostrowskiej, logopedy/