Maja Ostrowska - dyplomowany logopeda i neurologopeda
+48 503 819 692

O mnie


Witam!

Nazywam się Maja Ostrowska.

Jestem oligofrenopedagogiem, dyplomowanym logopedą, neurologopedą oraz logopedą medialnym.

Zawsze chciałam pracować z dziećmi i z młodzieżą. Uczyć i wskazywać kierunki rozwoju. Doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju i komunikacji - ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa, MPD, z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu - zdobywałam jeszcze na studiach. Jako studentka przepracowałam wiele, wiele  godzin w ramach wolontariatu. Bardzo lubiłam ten sposób spędzania czasu. Pomagałam dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w terapii.  Z perspektywy czasu wiem, że była to także doskonała praktyczna nauka zawodu, nie do przecenienia! Nie każdy docenia ten specyficzny rodzaj pracy, bo to praca całkowicie nieodpłatna. Dziś wiem, że to jednak ja otrzymałam od swoich podopiecznych i nauczycieli  więcej niż dałam. ;-) Otrzymałam wiedzę i praktyczne umiejętności, a z tego czerpię do dzisiaj. To podczas wolontariatu poznałam praktyczną stronę wielu metod - NDT Bobath, Vojty, behawioryzmu.


Ważne jest dla mnie, by pacjent i jego rodzic (w przypadku małego pacjenta)  wyszli z mojego gabinetu z wiedzą merytoryczną, by czuli, że wspieram ich emocjonalnie na każdym kroku i daję praktyczne umiejętności. Dlatego stale podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w specjalistycznych kursach i warsztatach. Nie jestem fanką, entuzjastką  jednej metody terapeutycznej. Uważam, że dobry terapeuta to ten, który stosuje metodę indywidualizacji, a ta z kolei zmusza terapeutę do dostosowania metod pracy do pacjenta, nigdy na odwrót! Jeśli chcę odnosić sukcesy w terapii i być dobrym terapeutą, muszę mieć szerokie pole działania, a to wiąże się ze znajomością wielu metod i technik terapeutycznych. Najbliższe w terapii jest mi podejście rozwojowe, czyli takie, które uwzględnia naturalne procesy rozwoju i etapy edukacji dziecka. Stąd duży nacisk na Metodę Krakowską®. Szanuję podejście prof. Rocławskiego i stosuję elementy glottodydaktyki w terapii. Dobór metod zawsze jest uzależniony od tego, z jakim dzieckiem akurat pracuję. Metody pracy zawsze łączę z wiedzą z anatomii i neurologii. Moja praca jest zawsze zaplanowana i systematyczna, wynika z wiedzy i umiejętności, które posiadam. Bycie terapeutą czy neurologopedą zmusza do bycia odpowiedzialnym, dojrzałym i rzetelnym.


Pracuję również z pacjentami dorosłymi, u których z  powodów neurologicznych  występują problemy z nadawaniem lub odbiorem mowy. Są to pacjenci po wypadkach komunikacyjnych, operacjach neurologicznych, udarach, z chorobami wieku podeszłego-Parkinsonem, Alzhaimerem.


Pomagam także tym dorosłymi, którzy nie mają większych problemów komunikacyjnych, jednak zależy im na doskonałej dykcji. W tym przypadku moim guru jest i będzie niedościgniona mistrzyni polszczyzny - profesor Bogumiła Toczyska.


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Od kilku lat jestem też właścicielką i moderatorką  forum logopedycznego na jednym z największych ogólnopolskich serwisów internetowych.

Prywatnie jestem mamą najwspanialszego chłopca na świecie ;-)  Dużo czytam i dużo podróżuję. Jestem miłośniczką Rosji - rosyjskiej literatury, muzyki, historii, języka.PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU:               

* dyplom magistra oligofrenopedagogiki                        

Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika Specjalna/Oligofrenopedagogika

* dyplom logopedy

Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Podyplomowe Studium Logopedii

* dyplom neurologopedy

Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny

Podyplomowe Studium Neurologopedii


* dyplom logopedy medialnego

Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Podyplomowe Studium Logopedii Medialnej


DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI, PRZEBYTE KURSY, SZKOLENIA, WARSZTATY: 

*  język migowy

    PZG / Gdańsk

*  kinezjologia edukacyjna "Brain Gym"® wg. Dennisonów

   kurs I. i II. stopnia
   Certyfikat  Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów nr 1695

   Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów / Warszawa

*  terapia dzieci zagrożonych dysleksją, dysgrafią i dysortografią

    CEN / Gdańsk

*  wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej (SI)
   GPP / Gdańsk / mgr Anna Szumska

* dyslalia ankyloglosyjna
   UG / Między Słowami / dr Barbara Ostapiuk

* niedokształcenie mowy pochodzenia korowego / diagnoza i usprawnianie 

   UG / Między Słowami / dr Marlena Kurowska

* strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów 
   UG / Między Słowami  / dr Danuta Pluta Wojciechowska


* cykl szkoleń z Metody Krakowskiej®

   CMK / Kraków


* moje sylabki - nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną® prof. Jagody Cieszyńskiej

   WiR / Kraków / mgr Agnieszka Fabisiak Majcher


* diagnoza i terapia logopedyczna osób z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu

    WiR / Kraków / mgr Tatiana Lewicka


*   praca z dzieckiem z porażeniem mózgowym

     Przedszkole Specjalne Nr 77 Dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym / Gdańsk / mgr Katarzyna Szady


*  praktyczne ćwiczenia z zakresu diagnozy i terapii neurologicznych zaburzeń mowy

    Gdańskie Centrum Rehabilitacji, Szpital Rehabilitacyjny w Dzierżążnie / dr Katarzyna Kaczorowska-Bray


* psychologia kliniczna osób z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia

   UG / prof. Ryszard Kościelak


* komunikacja w autyzmie

   UG / prof. Hanna Jaklewicz


* glottodydaktyka (autorska metoda nauki czytania, pisania i liczenia prof. Bronisława Rocławskiego)

   UG / prof. Bronisław Rocławski, mgr Izabela Rocławska, dr Małgorzata Rocławska-Daniluk


* Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR) Weroniki Sherborne


* wychowanie i nauczanie wg metody Marii Montessori


* świadomość ciała, dotyk i komunikacja w programach aktywności  Knillów

   UG / dr Katarzyna Materny


*  pedagogika specjalna profesor Marii Grzegorzewskiej

   UG / dr Elżbieta Garlej-Drzewiecka


*  metoda ośrodków pracy w nauczaniu specjalnym

   UG / dr Elżbieta Garlej-Drzewiecka


* Metoda Dobrego Startu - profesor Marta Bogdanowicz i jej koncepcja wspomagania rozwoju dziecka, profilaktyki, diagnozy i terapii


* parcjalne zaburzenia rozwoju psychoruchowego

   UG / prof. Marta Bogdanowicz * nauka wczesnego czytania metodą Glenna Domana

   UG / dr Danuta Grzybowska