Maja Ostrowska - dyplomowany logopeda i neurologopeda
+48 503 819 692

ZAKRES USŁUG+cennik

Prowadzę terapię z dziećmi od 3 r.ż., z młodzieżą, a także z osobami dorosłymi.

Ćwiczenia z dziećmi mają  formę zabaw i gier.

Posiadam szeroki wybór materiałów dydaktycznych i pomocy logopedycznych.


CENNIK:

* diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna dzieci i dorosłych wraz z indywidualnym planem terapii  / 250zł


* konsultacje logopedyczne (pojedyncze, indywidualne spotkanie w gabinecie) / 150zł

   czas trwania konsultacji / do 60 minut


* zajęcia  logopedyczne dla dorosłych (terapia dyslalii) / 100zł 

   czas trwania zajęć / 60 minut


* logopedia artystyczna dla dorosłych / 100zł

   czas trwania zajęć / 60 minut


* zajęcia neurologopedyczne (terapia afazji, dyzartrii) dla dorosłych / 100zł

   czas trwania zajęć / 60 minut        

 

* zajęcia neurologopedyczne dla dzieci (terapia ORM, alalii, afazji dziecięcej, SLI, MPD, całościowych zaburzeń rozwoju) / 100zł

   czas trwania zajęć / 60 minut   


* konsultacje online za pośrednictwem komunikatora Skype / 250zł

   czas trwania konsultacji online / 60 minut

Konsultacje online zawsze poprzedzone są korespondencją mailową z pacjentem (lub rodzicem/opiekunem pacjenta), analizą dostarczonych przez pacjenta materiałów (wyników specjalistycznych badań medycznych, ocen lekarskich, diagnoz pedagogicznych, diagnoz psychologicznych), analizą dostarczonych filmów nagranych przez pacjenta. Dopiero na tej podstawie oceniam kompetencje komunikacyjne pacjenta i ustalam ramowy plan terapii, na podstawie którego pacjent sam pracuje w domu. Ocenę kompetencji oraz plan wysyłam drogą mailową. Nie prowadzę terapii przez internet. Uważam, że jest to nieetyczne i poważnie uderza w rzetelność i uczciwość terapeuty.