Maja Ostrowska - dyplomowany logopeda i neurologopeda
+48 503 819 692

Terapia dorosłych po urazach mózgu

* Afazja, czyli zaburzenia mowy powstające w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, np. urazu czaszkowo-mózgowego, udaru mózgu,  guzu mózgu, demencji, choroby Alzheimera, choroby Parkinsona.


* Dyzartria, czyli zaburzenia mowy powstające w wyniku nieprawidłowego unerwienia centralnych lub obwodowych mięśni mowy oraz zaburzenia koordynacji ruchów mięśni, np. w chorobie Parkinsona, dziecięcym porażeniu mózgowym.