Maja Ostrowska - dyplomowany logopeda i neurologopeda
+48 503 819 692

Terapia dzieci i młodzieży

Prowadzę diagnozę i terapię szeroko rozumianych zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci i młodzieży:

* alalia - rozwojowe zaburzenie mowy, powstające w wyniku uszkodzenia struktur korowych mózgu,

* ORM - opóźniony rozwój mowy,

* SLI - specyficzne zaburzenia języka, które nie są spowodowane ani anatomią aparatu mowy, ani niepełnosprawnością intelektualną,

* afazja rozwojowa (zwana także afazją dziecięcą lub dysfazją) - rozwojowe zaburzenie mowy, spowodowane wrodzoną lub okołoporodową patologią mózgu (nie jest objawem innych zaburzeń współwystępujących u dziecka),

* oligofazja - zaburzenie mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną,

* bełkot - dyslalia całkowita,

* dyzartria - zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem nerwów narządów artykulacyjnych (np. w mózgowym porażeniu dziecięcym),

* ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania,

* ćwiczenia z języka polskiego (zakres szkoły podstawowej - gramatyka, ortografia, składnia),

* terapia motoryczna ręki.


UWAGA! Od 2017 roku nie prowadzę zajęć z dziećmi z dyslalią. Jako neurologopeda zajmuję się mową i komunikacją, a nie samą wymową (artykulacją) u dzieci.  W terapii dyslalii powinien Państwu pomóc przedszkolny lub szkolny logopeda. Proszę u niego szukać pomocy.