Maja Ostrowska - dyplomowany logopeda i neurologopeda
+48 503 819 692

Terapia dzieci i młodzieży

Prowadzę diagnozę i terapię szeroko rozumianych zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci i młodzieży:

* alalia - rozwojowe zaburzenie mowy, powstające w wyniku uszkodzenia struktur  korowych mózgu,

* ORM - opóźniony rozwój mowy,

* SLI - specyficzne zaburzenia języka,

* bełkot - dyslalia całkowita,

* dyzartria - zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem nerwów narządów artykulacyjnych (np. w mózgowym porażeniu dziecięcym),

* ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania,

* ćwiczenia z języka polskiego (zakres szkoły podstawowej - gramatyka, ortografia, składnia),

* terapia motoryczna ręki.