Maja Ostrowska - dyplomowany logopeda i neurologopeda
+48 503 819 692

Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną 

Prowadzę terapię logopedyczną osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Jeśli Twoje dziecko ma zespół Downa, zaburzenia ze spektrum autyzmu, dziecięce porażenie mózgowe lub inne zaburzenia rozwojowe i związane z nimi problemy z mową, jej nadawaniem i odbiorem - skontaktuj się ze mną.